Nasi lektorzy łączą doświadczenie zawodowe z ogromną radością i pasją, jaką jest dla nich wykonywana praca
Od roku 2008 zaufało nam już 550 osób!
Uczymy dzieci, młodzież i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania
Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, uczymy tylko w małych grupach lub indywidualnie
Uczymy ciekawie i efektywnie, dopasowując się do potrzeb i wymagań edukacyjnych każdego ucznia

POLITYKA PRYWATNOŚCI Akademii Nauki Języka Angielskiego                           

 

Drodzy klienci!

Dbamy o waszą prywatność dlatego poniżej prezentujemy Wam najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, które są wykorzystywane przez naszą firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH :

Katarzyna Kopiec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Nauki Języka Angielskiego Katarzyna Kopiec 58-100 Świdnica ul. Gdyńska 25, NIP: 8942384364, REGON: 020848341.

 

TWOJE DANE OSOBOWE I TWOJA PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzasz skorzystać z naszych towarów / usług lub złożyć zamówienie zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem naszej firmy i obsługą naszych klientów i realizacją ich zamówień . Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.

 

 

Co jest podstawą przetwarzania danych osobowych?

-        umowa sprzedaży lub działania zmierzające do jej zawarcia

-        obowiązek prawny, który na nas ciąży np. związany z rachunkowością

-        wyrażona twoja zgoda na przetwarzanie danych

-        umowa o świadczenie usług

-        badanie satysfakcji klientów

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub zrealizowania zamówienia.

            W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonanie zakupów lub świadczenia usług oraz realizacja zamówień .

            W każdej chwili klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych . Do momentu anulowania tej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania umowy lub do momentu, w którym przestanie na nas ciążyć obowiązek prawny związany między innymi z ustaniem możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki ostrożności zgodne z właściwymi przepisami prawa

( jeśli jest jakiś specjalny system chroniący dane można dopisać nazwę systemu bądź certyfikatu)

 

Prawa klienta:

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi jeżeli uznacie iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy , które określają sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych .

 

 

Odbiorcy danych

Poniżej podajemy listę podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy i mogą im być przekazywane Twoje dane:

-        organy publiczne, którym Administrator jest obowiązany udostępnić dane na wezwanie

-        biuro rachunkowe

-        dostawca oprogramowania

-        dostawcy płatności

-        podmioty, które dokonują realizacji zamówień

 

 

Dotychczasowi i potencjalni pracownicy

Jeżeli jesteś pracownikiem Akademii Nauki Języka Angielskiego Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawartej pomiędzy nami umowy oraz przestrzegania przepisów wynikających z ustaw tj. prawo pracy, prawo podatkowe lub inne przepisy. Dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi okresami wynikającymi z przepisów prawa.

 

Jeżeli będziesz zainteresowany pracą w naszej firmie będziemy korzystać z Twoich danych w celu określenia czy Twoje umiejętności są odpowiednie do stanowiska, na które aplikujesz oraz do kontaktu z Tobą.

 

 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcecie wyjaśnić jakiekolwiek wątpliwości lub skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt

telefon: 609-120-803 lub 74-640-64-64

e-mail: katarzynakopiec@yahoo.com